Oferta

ROZWIĄZANIA DLA

Sektora
UBEZPIECZENIOWEGO
Polisy, Szkody, Majątek, Komunikacja, Umowy, eGwarancje, eWnioski, Affinity, Lokaty, Obligacje, Prowizje, Reasekuracja, UFG, FK, Integracja
Czytaj więcej
Sektora
PRZEMYSŁOWEGO
APS, MES - OEE, CMMS - Zgłoszenia, Rozliczanie, Harmonogramy, Magazyn, Zamówienia, Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, SMART, TV, Narzędziownia i Wyposażenie, Przezbrojenia, Dashboard, Audyt, Dokumentacja, SCADA, ATHENA, Integracja
Czytaj więcej
Developerów
MAGIC XPA
Konsultacje, Migracja Aplikacji, Szkolenia, Obsługa Serwisowa, Rozwój Aplikacji, Maintenance, Tworzenie Oprogramowania, Integracja
Czytaj więcej