RFID i Kody Kreskowe

RFID

Oprócz standardowych algorytmów logowania, w naszych systemach wykorzystujemy także metody szybkiego logowania z wykorzystaniem kart zbliżeniowych (RFID, Motorola Indala). Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań użytkownicy mogą korzystać z kart zbliżeniowych, które obowiązują na terenie danego zakładu czy w danej firmie. Eliminuje to absorbujące dla administratorów i użytkowników problemy związane z obsługą haseł (pamiętanie hasła, okresowa zmiana hasła, resetowanie haseł), ułatwiając jednocześnie pracę z systemem w często wymagających i trudnych warunkach przemysłowych. Poza wykorzystaniem technologii szybkiej autoryzacji nasza oferta obejmuje także dostawę kart RFID, sprzętu kodującego i czytników, drukarek kart.

Kody Kreskowe

Systemy Komtech wykorzystują w swoich interfejsach technologie związane ze znakowaniem kodami kreskowymi. Systemy takie jak KPMS Maintenance (administracja , ewidencje, raporty), KPMS Magazyn, KPMS SKO (ewidencja sprzętu i wyposażenia) umożliwiają wydruk, znakowanie i dalszą, szybką obsługę z wykorzystaniem kodów kreskowych m.in. w zakresie znakowania obiektów, sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń, materiałów i części zamiennych, obiegu magazynowego i edycji dokumentów inwentaryzacji, łatwej obsługi zleceń serwisowych, szybkiego wyszukiwania w ewidencjach. Oprócz ułatwień i uproszczenia interfejsów wymienionych systemów nasza oferta obejmuje także dostawę czytników kodów kreskowych, drukarek kodów kreskowych oraz materiałów eksploatacyjnych.