Moduł Machine Settings (Ustawienia Maszyn)

Moduł Machine Settings (Ustawienia Maszyn) służy do przygotowywania w jaki sposób należy ustawić maszynę, aby działała w zadanej konfiguracji, śledzenia zmian w nastawach maszyny oraz do podglądu w jakiej konfiguracji obecnie pracuje maszyna u Klienta.

Główne funkcje Modułu Machine Settings:

  • tworzenie listy zadań (szablonów i konkretnych checklist)
  • kopiowanie zadań między różnymi listami
  • wersjonowanie listy zadań
  • śledzenie zmiany wartości parametrów urządzeń między przeglądami
  • generowanie raportów.