KPMS Kontrola Procesów Produkcji

KPMS Kontrola Procesów Produkcji to moduł dedykowany dla Działów Zapewnienia Jakości oraz Działów Produkcji w zakresie definiowania i wdrażania w obszarze produkcji kart kontroli procesów oraz dalszą rejestrację parametrów procesu produkcyjnego w oparciu o zatwierdzone karty kontroli. Podstawowym zadaniem modułu Kontrola Procesów Produkcji jest zdefiniowanie zestawu parametrów oraz czynności, które następnie zostają wdrożone w obszarze produkcji celem ich rejestracji i kontroli na etapie procesu produkcyjnego.

Zestawy parametrów i czynności to tzw. „karty kontroli”, które zawierają:

 • wykaz parametrów monitorowanych w trakcie procesu produkcji – mogą być to parametry produktu (np. smak, kolor, konsystencja, waga, …)  jak i parametry techniczne (np. ciśnienie w zbiorniku, moment dokręcania, temperatura, …) oraz inne parametry (np. rodzaj wykonanego przezbrojenia, zakres/rodzaj higieny linii, …)
 • wykaz czynności do wykonania w trakcie procesu produkcji oraz w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń (awaria, przełom zmiany, start nowego zlecenia produkcyjnego, przezbrojenie/higiena linii).

Korzyści z wdrożenia KPMS Kontrola Procesów Produkcji:

 • uporządkowanie i ujednolicenie definicji „kart kontroli” w jednym systemie
 • ułatwienie zarządzania, nadzoru nad kartami kontroli
 • uproszczenie procesu zmian w definicjach kart kontroli
 • wyeliminowanie różnych i niejednorodnych form zapisu informacji o procesie produkcji (maile, pliki Excel, różne systemy)
 • eliminacja / redukcja dokumentacji papierowej
 • udostępnienie użytkownikom (operatorzy, mistrzowie, brygadziści, kontrolerzy, …) dedykowanych, łatwych w obsłudze narzędzi umożliwiających rejestrację kluczowych danych
 • elastyczny zakres kontroli (zależny od produktu, technologii, zakłóceń procesu produkcji czy zdarzeń)
 • możliwość komunikacji z innymi systemami w celu zasilania danymi (MES, SCADA, …)
 • możliwość raportowania wyników do innych systemów (ERP)
 • raportowanie przebiegu procesu produkcji z dokładnością do linii / zmiany / zlecenia produkcyjnego / produktu / operatora
 • automatyczne raportowanie (system wysyła raporty automatycznie np. codziennie rano za minioną dobę).

karta kontroli procesów produkcyjnych