Rozwiązania dla Sektora Przemysłowego

System KPMS to rozwiązanie będące uzupełnieniem systemu ERP w zakresie planowania produkcji, produkcji w toku i analizowania kluczowych wskaźników oraz gospodarki remontowej.

Dlaczego Komtech i System KPMS?

  • System KPMS jest polskim rozwiązaniem i rozwijanym we współpracy z osobami zarządzającymi działami produkcji i działami technicznymi (dyrektorzy ds. produkcji, dyrektorzy techniczni, kierownicy utrzymania ruchu, pełnomocnicy ds. zapewnienia jakości, kierownicy działów informatyki / automatyki).
  • System KPMS jest naszym produktem – posiadamy Zespół Wdrożeń i Wsparcia (ZWW) oraz Dział Projektowo Programistyczny (DPP), który odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu. W przypadku konieczności modyfikacji systemu czy rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności jest w stanie te prace wykonać.
  • System KPMS jest rozwiązaniem spełniającym najwyższe wymagania dla rozwiązania tej klasy (nawet te najbardziej rygorystyczne dla farmacji – system przechodził audyty oraz został walidowany zgodnie z zasadami GAMP4 / GAMP 5).
  • System KPMS pozwala na prowadzenie niezbędnej dokumentacji wykonywanych czynności, w tym także walidacyjnych i kalibracyjnych związanych z koniecznością zachowania norm jakościowych ISO, GMP, HACCP itp. oraz może być zwalidowany zgodnie z wymogami GAMP4 / GAMP5 co jest potwierdzeniem jakości produktu.
  • System KPMS jest rozwiązaniem dającym możliwość integracji z Systemem ERP.
  • System KPMS jest rozwiązaniem mogącym pracować w architekturze wielozakładowej.
  • System KPMS jest rozwiązaniem mogących mogącym pracować w oparciu o wersje językowe inne niż polska.
  • KOMTECH – istnieje od 1986 roku, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwijania proponowanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami i potrzebami Klientów, a także wymaganiami stawianymi przez normy zapewnienia jakości.
  • KOMTECH – posiadamy osobny dział który specjalizuje się w tematyce przemysłowej i jest w naszej firmie jednym z głównych kierunków rozwoju na najbliższe lata.
  • KOMTECH – poza samym rozwiązaniem oferujemy wiedzę i doświadczenie pracowników w tym zakresie.