Moduł Konwersji Maszyny

Moduł Konwersji Maszyny służy do porównania dwóch konfiguracji maszyny, aby wygenerować listę części do demontażu i montażu.

Główne funkcje modułu Konwersji Maszyny:

  • porównanie listy parametrów specyfikacji
  • generowanie listy części do montażu i demontażu
  • tworzenie listy czynności, które należy wykonać na podstawie wprowadzonych procedur
  • wyświetlanie listy czynności w postaci wizarda / kreatora
  • generowanie wydruków konwersji.