System ATHENA

System ATHENA wspomaga pracę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania maszynami / urządzeniami, ich konfiguracją, dokumentacją techniczną i serwisową udostępnioną Klientowi, a także w zakresie instalacji u Klientów i obsługi serwisowej.

Korzyści z wdrożenia systemu ATHENA:

 • nadzór nad dokumentacją do produkowanych maszyn w jednym miejscu w formie drzewa folderów
 • możliwość udostępniania dokumentacji Klientom
 • możliwość planowania prac serwisowych w systemie (instalacja nowych maszyn lub obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna)
 • możliwość tworzenia harmonogramu prac
 • możliwość zgłaszania problemów (projektowych, produktowych, podczas eksploatacji maszyny) ze szczegółowym uwzględnieniem grupy zespołów, obiektu lub jego części
 • możliwość zgłoszenia problemu, który wystąpił podczas projektowania, wyjazdu, instalacji, pierwszego uruchomienia maszyny w siedzibie Klienta
 • możliwość przekazania problemu do odpowiedniego działu w przypadku braku rozwiązania na miejscu
 • możliwość przeglądu i wyszukiwania zgłoszeń
 • możliwość śledzenia zmian w czasie dotyczących aktualizacji danych rekomendowanych podczas projektowania a które mogą nastąpić w wyniku np. kontroli jakości, przeglądu, odbioru po instalacji
 • możliwość szczegółowego zarządzania listą zespołów i detali maszyny (konfiguracjami, specyfikacjami, strukturą, procedurą wymiany poszczególnych części, procedurami Maintenance)
 • możliwość generowania list części niezbędnych do montażu i demontażu w celu zmiany konfiguracji (specyfikacji) maszyny
 • możliwość tworzenia szczegółowych raportów z wykonania (lista wykonawców, przebieg realizacji, dodane załączniki).