System KIS (Komtech Insurance System)

System KIS Ubezpieczenia zapewnia kompleksowe wsparcie dla procesu wystawiania polis oraz rejestracji i likwidacji szkód, jaki odbywa się w towarzystwach ubezpieczeniowych. Na spójne rozwiązanie składa się szereg modułów, z których każdy jest przyporządkowany określonemu obszarowi działalności podmiotu. W ten sposób system ujmuje w sobie wszystkie zakresy działalności, począwszy od zagadnień związanych z kontaktami z Klientem, sprzedażą produktów, rozliczaniem wynagrodzeń pośredników (sieć wewnętrzna i zewnętrzna), likwidacją szkód aż po obsługę reasekuracji i sprawozdawczość. Pomiędzy wszystkimi modułami istnieje bezpośrednia komunikacja, poprzez wzajemne udostępnianie danych i usług. Budowa systemu zakłada również sprawne integrowanie go z innymi, zaimplementowanymi w firmie systemami.

Korzyści z wdrożenia:

  • zwiększenie efektywności funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego
  • skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów ubezpieczeniowych do sprzedaży
  • szybkie dopasowywanie zasad lub nowych zakresów ubezpieczania
  • niższe koszty operacyjne poprzez usprawnienie procesu zawarcia ubezpieczenia
  • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem obsługi likwidacji szkód
  • efektywniejsze zarządzanie pracą pośredników ubezpieczeniowych i agentów
  • spójna polityka prowizyjna dla całej sieci dystrybucji
  • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem rozliczeń
  • możliwość raportowania dla sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
  • integracja z innymi systemami zewnętrznymi.