Moduł Katalog Części (Parts Catalogue)

Moduł Katalog Części (Parts Catalogue) umożliwia prezentację części maszyny, generowania listy części niezbędnych do zamówienia. Pozwala na utworzenie połączenia struktury maszyny z innymi modułami systemu.

Główne funkcje modułu Katalog Części (Parts Catalogue):

  • przeglądanie drzewa struktury maszyny w różnych specyfikacjach
  • przeglądanie listy detali, z których składają się zespoły
  • połączenie listy zespołów z ich rysunkami rozstrzelonymi – dwukierunkowe
  • połączenie (użycie odnośników na rysunku zaznacza zespoły w drzewie struktury)
  • wyświetlanie podglądów zespołów / detali w formacie plików PDF.