KPMS Smart jest narzędziem, która umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do głównych funkcji systemu niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Aplikacja wykorzystuje bezpieczne metody komunikacji, dzięki czemu niezależnie od tego czy jej użytkownik znajduje się w hali produkcyjnej i korzysta z połączenia Wi-Fi czy znajduje się w innym zakładzie i z siecią połączony jest za pośrednictwem VPN, ma dostęp do kluczowych informacji i funkcjonalność z ekranu swojego smartfona.

Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez KPMS Smart są m. in.:

 • zgłoszenia zadań (np. awaria, usterka, przezbrojenie, regulacja, …)
 • podgląd wykazu aktualnych prac (trwające awarie, realizowane przeglądy, zamknięte zadania, …)
 • powiadomienia (push, SMS, email)
 • delegowanie zadań i przydzielanie prac
 • raportowanie wykonanych prac (czas pracy, opis, zdjęcia, przyczyny awarii, zużyte części, …)
 • podgląd stanów magazynowych (także z innych zakładów/lokalizacji) wraz z wizualizacją indeksów (zdjęcia, schematy, …)
 • dostęp do dokumentacji technicznej urządzeń, linii produkcyjnych i innych obiektów
 • podgląd danych z systemów OEE/MES dot. aktualnego stanu produkcji.
 •  

Korzyści z wdrożenia aplikacji KPMS Smart:

 • prosty i bezpieczny (SSL, VPN) dostęp do podstawowych funkcji systemu KPMS
 • możliwość niemal natychmiastowej rejestracji informacji (np. czas rozpoczęcia, zakończenia pracy) co ma bezpośrednie przełożenie na jakość statystyk i wskaźników
 • możliwość wglądu w dokumentację techniczną bez konieczności korzystania z komputera czy opuszczenia miejsca wykonywania pracy
 • możliwość sprawdzenia dostępności części zamiennych i porównania ich zdjęć, dokumentacji z wymontowaną częścią bez konieczności przejścia na magazyn
 • wyeliminowanie potrzeby angażowania magazynierów w proces sprawdzania dostępności i/lub pobierania części
 • powiadomienia (push, SMS, email, wewnętrzne…) z i do systemu KPMS
 • możliwość dodawania zdjęć do zgłoszeń na dowolnym etapie realizacji
 • możliwość raportowania prac wraz z komentarzem, przyczyną oraz dokumentacją zdjęciową
 • natychmiastowy zapis danych do bazy systemu zapewniający aktualność raportów
 • możliwość wglądu w dane dotyczące aktualnego statusu produkcji.

kpms smart - menu                        KPMS SMART - ZLECENIA DLA OBIEKTU                         KPMS SMART - MAGAZYN                                    KPMS SMART- STANY MAGAZYNOWE                        KPMS SMART - ROZLICZANIE CZĘŚCI                          KPMS SMART - PODGLĄD ZAŁĄCZNIKÓWÓ