Moduł Dokumentacja

Moduł Dokumentacja umożliwia użytkownikom systemu zarządzanie, przeglądanie i wyszukiwanie dokumentacji do produkowanych maszyn.

Główne funkcje Modułu Dokumentacja:

  • wyświetlanie dokumentacji w formie drzewa folderów
  • podział dokumentacji na wcześniej zdefiniowane grupy
  • ograniczenie dostępu do dokumentacji dla wybranych grup użytkowników
  • wersjonowanie dokumentów, lista wprowadzonych zmian w nowej wersji
  • wyszukiwanie – na podstawie atrybutów plików np.: język, rozszerzenie, słowa kluczowe, czy urządzenie którego dotyczy
  • subskrypcje i Powiadomienia – informowanie użytkowników o zmianach w dokumentacji
  • wyświetlanie podglądu obsługiwanych typów plików bezpośrednio w przeglądarce – np.: pliki wideo, pliki graficzne, pliki PDF
  • funkcję tworzenia paczki dokumentów dla wybranego katalogu
  • integracja z pozostałymi modułami systemu.

Dołączona dokumentacja może być wykorzystana również w innych modułach, np. jako załączniki do aktualnie wykonywanego zlecenia instalacyjnego.