Automatyka Przemysłowa

Utrzymanie ruchu firmy

W trakcie wdrożeń naszych systemów w różnych gałęziach przemysłu bardzo często spotykamy zarówno sytuacje, kiedy dany zakład jest właściwie gotowy do udostępnienia nam danych czy sygnałów z maszyn i urządzeń, jak i sytuacje, kiedy jest to niemożliwe z uwagi na brak lub niedostateczność elementów automatyki. Z tego powodu nasza oferta obejmuje także dostawy sprzętu oraz usługi w zakresie:

  • akwizycji danych na potrzeby naszych i innych systemów funkcjonujących w danej firmie
  • budowy interfejsów wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami czy systemami klasy MES
  • automatyzacji procesów, maszyn i urządzeń
  • migracji systemów sterowania na aktualne platformy sprzętowo-programowe
  • monitoringu mediów
  • opracowania protokołów komunikacji z nietypowymi elementami automatyki