Moduł Serwisowy

Moduł Serwisowy  pozwala na zaplanowanie instalacji maszyny u Klienta, wskazanie w jakim terminie ma się ona odbyć i jakie zadania należy wykonać na miejscu. Dział Serwisowy może w ten sposób być informowany o postępach i ewentualnych problemach zaistniałych podczas wyjazdu. Po wykonaniu instalacji to Klient może zgłaszać zauważone usterki do maszyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł Serwisowy obejmuje następujący zakres funkcjonalny:

  • Moduł Zleceń – służy do planowania prac serwisowych u Klientów.
  • Aplikacja Athena Mobile – służy do planowania prac serwiso­wych z poziomu smartfona.
  • Moduł Zgłoszeń Serwisowych – dedykowany dla Klientów, słu­ży do zgłaszania prac serwisowych.
  • Moduł PunchList – dedykowany dla pracowników wewnętrz­nych / serwisantów obsługujących system. Służy do zgłaszania prac serwisowych.