Rozwiązania dla Działu Jakości

Szeroki zakres działań oraz obowiązków jakie należą do Działu Jakości czy Komórek Ciągłego Doskonalenia, coraz częściej wymaga zastosowania narzędzi, które wspierają realizację powierzonych zadań. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, Komtech proponuje rozwiązania w zakresie:

  • zarządzania obiegiem dokumentacji jakościowej oraz walidacyjnej,
  • działań naprawczych oraz zapobiegawczych, związanych z zaleceniami i potencjałami, niezgodnościami zaistniałymi w trakcie audytów wewnętrznych lub zewnętrznych,
  • definiowania i wdrażania w obszarze produkcji kart kontroli procesów produkcyjnych.

Dedykowane rozwiązania dla Działu Jakości obejmują:

  • KPMS Dokumentacja,
  • KPMS Audyt,
  • KPMS Kontrola Procesów Produkcji.
  • KPMS Reklamacje.