Współpraca z uczelniami

Od wielu lat firma  Komtech Sp. z. o. o. wspiera rozwój młodych ludzi. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z następującymi uczelniami wyższymi:

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Rzeszowska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Częstochowska
  • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Od roku 2014 Komtech Sp. z o.o. w ramach współpracy z zapleczem naukowo-technicznym i podpisanej umowy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizuje szereg działań z tym związanych, m.in. w zakresie prac  badawczo – rozwojowych , organizacją praktyk studenckich / staży  studenckich, tematyką prac licencjackich / magisterskich dla  studentów oraz  pracami rady programowej Uczelni.

W ramach prowadzonej działalności chętnie podejmujemy współpracę ze studentami zainteresowanymi rozwojem swoich kwalifikacji i nabywaniem doświadczenia w zakresie branży IT. Przedstawicieli uczelni a także studentów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.