Interfejs Systemu KPMS

System KPMS jest rozwiązaniem pracującym w architekturze C/S, poprzez usługi terminalowe, interfejs WWW oraz interfejs z poziomu urządzeń mobilnych (smartfony i tablety).

Firma Komtech zdobyła wyróżnienie za System wspomagający zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu – KMS Maintenance w XVII edycji Medalu Europejskiego przyznane przez Business Centre Club oraz UKIE pod patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Medal Europejski to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są te wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie – wymagane prawem normy, posiadają odpowiednie licencje bądź patenty.

Firma Komtech uzyskała tytułu Laureata w kategorii QI Product dla rozwiązania KMS Maintenance. Patronat nad Programem Najwyższa Jakość Quality International sprawowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyznany przez Kapitułę konkursu Najwyższa Jakość QI medal to uhonorowanie podmiotów odznaczających się wysoką dbałością
o jakość oferowanych produktów i usług.