Rozwiązania dla Sektora Ubezpieczeniowego

Rozwiązania dla ubezpieczeń

W ciągu ostatnich lat na rynku ubezpieczeniowym można zaobserwować dynamiczny wzrost ilości towarzystw oraz gamy i jakości oferowanych produktów. Ilość zmian zachodzących na tym rynku jest imponująca. Silna konkurencja oraz ciągłe zmiany zmuszają każdy podmiot do poszukiwania i wdrażania coraz to bardziej nowoczesnych technik zarządzania i sprzedaży. Stanowi to więc wyzwanie dla dostawców rozwiązań informatycznych. Proponowane systemy muszą sprostać bardzo specyficznym i skomplikowanym procesom biznesowym realizowanym w ramach obszaru ubezpieczeń.

Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie KIS Ubezpieczenia umożliwia dostosowanie go do potrzeb ubezpieczyciela i jego jednostek operacyjnych. Celem przyświecającym twórcom systemu było możliwie jak najszersze rozpoznanie obszarów działalności tego typu podmiotów i przygotowanie narzędzi służących do kompleksowego wsparcia realizacji procesów biznesowych w sektorze usług ubezpieczeniowych.