System MES

Manufacturing Execution System, to inaczej System Realizacji Produkcji. Rozwiązania klasy MES są technologiami informatycznymi połączonymi z elementami automatyki, które służą do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych i pozyskiwania odpowiednich o nich informacji. Dane o realizowanej produkcji są zbierane i dostarczane użytkownikowi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa staje się natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska. System MES informuje osoby odpowiedzialne za produkcję o jej faktycznym stanie. Narzędzia tego typu umożliwiają przede wszystkim:

 • bieżące śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku,
 • śledzenie informacji o wydajności poszczególnych maszyn, linii, czy całego zakładu oraz bieżące wyliczanie wskaźnika OEE,
 • wykrywanie przestojów i mikroprzestojów, a także rejestrowanie ich przyczyn oraz badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn,
 • planowanie kolejności wykonywania danych zleceń produkcyjnych,
 • zbieranie informacji o wadliwych produktach, a także wsparcie procesów kontroli jakości,
 • elektroniczne przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją,
 • oraz realizację innych zadań

Systemy realizacji produkcji są przede wszystkim wsparciem w procesie decyzyjnym obejmującym planowanie zadań produkcyjnych oraz ich przekazywanie do realizacji. Umiejętne wykorzystanie dostarczanych danych pozwala zdecydowanie poprawić efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych.

Głównym zadaniem jakie stawia się przed rozwiązaniami MES jest poprawa wydajności procesów produkcji tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów. Informacje na temat czasu, ilości, czy jakości produkowanych wyrobów dostarczają użytkownikowi wiedzy na temat tego w jakim stopniu wykorzystywane są istniejące moce produkcyjne. Ich interpretacja umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji, pozwalających tak zaplanować zlecenia produkcyjne, aby:

 • zwiększyć efektywność pracy,
 • obniżyć koszty,
 • skrócić czas cyklu produkcyjnego,
 • wyeliminować zbędne przestoje,
 • zwiększyć dostępność maszyn,
 • poprawić jakość produkcji oraz
 • zwiększyć produktywność parku maszynowego.

W praktyce efekty te można osiągnąć dzięki współpracy pomiędzy kierownictwem, a operatorami odpowiedzialnymi za należyty przebieg procesów. Oprogramowanie MES usprawnia komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale również człowiek-człowiek.

KPS OEE

Zadaniem systemu KPS OEE jest wspomaganie bieżącej działalności Kadry Kierowniczej odpowiedzialnej za prawidłowe wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń, nastawione na poprawę wydajności i zyskowności poprzez minimalizowanie czasu przestojów na produkcji. KPS jest narzędziem zbierającym dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Umożliwia analizę procesu realizacji produkcji od momentu zaplanowania, poprzez wykonanie i kontrolę zaplanowanych zleceń, kończąc na dostarczeniu danych umożliwiających wyliczenie współczynnika OEE. Ponadto system wyposażony jest w narzędzia monitorowania i rozliczania zleceń produkcyjnych niezależnie oraz w kooperacji z systemami klasy ERP, z których pobierane są dane o zleceniach. Na podstawie informacji pobieranych bezpośrednio z linii produkcyjnych system może przekazywać do systemów ERP zwrotne informacje o statusie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych. Współpraca poszczególnych modułów i funkcji systemu KPS OEE umożliwia Kierownikowi Produkcji kontrolę poszczególnych linii produkcyjnych, wielkości produkcji i wskaźników OEE, gromadząc niezbędne dane na jednym, ergonomiczny ekranie. Dzięki tym informacjom możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji w kontekście nieprawidłowości pojawiających się w procesie produkcji.

Elastyczny system wprowadzania danych, przygotowany wspólnie z użytkownikami, pozwala na zasilanie systemu niezależnymi sposobami:

 • manualny – dedykowany dla maszyn/linii niewyposażonych w urządzenia pomiarowe czy czujniki, gdzie wszystkie informacje wprowadzane są przez Operatora za pośrednictwem interfejsu Systemu KPS OEE
 • automatyczny – dedykowany dla nowoczesnych maszyn/linii, gdzie dane analizowane przez system pobierane są ze sterowników lub koncentratorów i przekazywane do Systemu KPS OEE celem dalszej obróbki i wizualizacji
 • półautomatyczny – stanowiący uzupełnienie modelu automatycznego, gdzie dane pobrane automatycznie są uzupełniane przez operatora urządzeń/linii za pośrednictwem interfejsu Systemu KPS OEE

Istnieje również możliwość integracji KPS OEE z innymi systemami służącymi do zbierania danych (np. SCADA) i zarządzania produkcją, jeżeli takie już funkcjonują. Integracja z systemami klasy ERP umożliwia automatyczny import i nadzór nad realizacją zleceń, których źródłem są systemy takie jak np. SAP.

Korzyści z wdrożenia

Kluczowe korzyści wdrożenia systemu KPS OEE:

 • kontrola efektywnego czasu pracy maszyn, urządzeń i ich operatorów
 • kontrola postojów planowanych
 • raportowanie i redukcja czasu postojów nieplanowanych
 • raportowanie i redukcja czasu przezbrajania i ustawiania maszyn i urządzeń
 • monitoring stanu maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
 • monitorowanie ilości wadliwych/niezgodnych produktów
 • wyliczanie i raportowanie wskaźników wchodzących w skład wskaźnika OEE: dostępności, wykorzystania i jakości produkcji
 • ciągły monitoring i raportowanie w zakresie wielkości produkcji realizowanej w stosunku do zaplanowaje oraz prognozy zakończenia zlecenia produkcyjnego
 • informacje o czasie pracy, przestojach, mikroprzestojach, wydajności oraz wielkości produkcji
 • informacje o obsadzie operatorów maszyn
 • wsparcie w obszarze raportowania i redukcja czasu przygotowania analiz

System KPS OEE może funkcjonować jako system autonomiczny lub być zintegrowanym  z systemem remontowo-konserwacyjnym KMS Maintenance. Informacje z Systemu KPS OEE pozwalają m.in. na generowanie przeglądów okresowych w systemie KMS Maintenance na podstawie czasu pracy maszyny czy wielkości produkcji.