System APS (Advanced Planning and Scheduling)

to zaawansowane rozwiązanie, służące do optymalnego planowania oraz harmonogramowania zleceń produkcyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami przedsiębiorstwa.

Zastosowanie system APS umożliwia planistom:

 • tworzenie planów i harmonogramów w czasie rzeczywistym
 • podejmowanie decyzji dotyczących planu działań na produkcji w czasie rzeczywistym
 • prognozowanie potrzeb klientów
 • poprawę procesu dostaw
 • przewidywanie zapotrzebowania na materiały
 • zredukowanie nadwyżek zapasów magazynowych.

System APS często integrowany jest z system ERP oraz MES. Dane jakie system APS pobiera np.: ilość zamówień, długość cyklu produkcyjnego, dostępność materiałów oraz maszyn pozwala na przeprowadzenie symulacji różnych zdarzeń produkcyjnych. Planista ma wówczas możliwość wybrania najbardziej korzystnego dla danego przedsiębiorstwa harmonogramu, który spełnia zakładane oczekiwania oraz potrzeby.

APS system

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu APS:

 • szybka reakcja na zmiany zapotrzebowania na dany produkt
 • optymalizacja czasu trwania cyklu produkcyjnego
 • możliwość planowania przy skomplikowanych procesach produkcyjnych
 • możliwość planowania przy produkcji na zmówienie
 • minimalizowanie kosztów produkcyjnych
 • wzrost zysków wynikających z lepiej podejmowanych decyzji inwestycyjnych.