System APS

System APS to zaawansowane narzędzie do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Budowa i funkcjonalność tego typu narzędzi IT (wraz z integracją z innymi rozwiązaniami informatycznymi w firmie) umożliwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń w krótkim czasie, w wyniku których generowane są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami.

Systemy APS są rozwinięciem i uzupełnieniem takich programów jak ERP oraz MES. Pobierając dane m.in. o ilości zamówień, tempie produkcji, czy dostępności maszyn system jest w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Planista może następnie dokonać wyboru najlepszego harmonogramu, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.

Obliczenia wykonywane z wykorzystaniem algorytmów prostych i złożonych dają możliwość tworzenia optymalnych harmonogramów produkcji według różnych kryteriów, np. według:

  • kryterium maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych,
  • kryterium minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn,
  • kryterium jak najniższych kosztów,
  • kryterium przyjętego terminu realizacji zlecenia,
  • kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia,
  • oraz innych kryteriów.