SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to system wykorzystywany w przedsiębiorstwach produkcyjnych do nadzoru, kontroli procesów technologicznych oraz produkcyjnych. System ma na celu maksymalizowanie wydajności na produkcji.

Funkcjonalność oprogramowania umożliwia:

  • zbieranie danych w czasie rzeczywistym
  • wizualizację danych bieżących oraz historycznych
  • sterowanie procesami produkcyjnymi
  • ostrzeganie o błędach i nieprawidłowościach np. przekroczenie w pomiarach ciśnienia, temperatury itp.
  • analizę i wymianę danych z innymi systemami, które funkcjonują w przedsiębiorstwie
  • przechowywanie w archiwum danych z procesów produkcyjnych.

System SCADA funkcjonuje w procesach technologicznych oraz produkcyjnych na wielu obszarach tj.:

  • z urządzeniami pomiarowymi, a także wykonawczymi, za pomocą sterowników, do których przesyłane są dane jako wejścia
  • ze sterownikami PLC, które wykorzystują podane przez operatora parametry, a także dane z urządzeń pomiarowych do procesu sterowania oraz regulacji
  • z użytkownikiem, który dzięki zadaniu parametrów pracy maszyn i urządzeń, pracy w trybie ręcznym bądź awaryjnym, czy wizualizacji pracy procesów umożliwia monitorowanie.

SCADA pełni nadrzędną rolę pomiędzy operatorem maszyny a urządzeniami sterującymi, pomiarowymi oraz wykonawczymi tj. sterownikami PLC, licznikami, czujnikami. System integruje sterowniki PLC, które wysyłają dane do wizualizacji, a także do sterowania procesów produkcyjnych. SCADA dostarcza informacji o bieżącym stanie maszyn i urządzeń, przetwarza dane, dzięki którym możliwe jest wykonywanie m.in. takich czynności jak: sterowanie, uruchamianie, zatrzymywanie urządzeń. Jest to przedstawione za pomocą schematu linii produkcyjnych/ maszyn, gdzie zawarte są dane dotyczące np.: temperatury, stanu zasilania, ciśnienia itp.