System CMMS – utrzymanie ruchu

System CMMS (Computerised Maintenance Management System)

to system wspomagający zarządzanie pracami Służb Utrzymania Ruchu oraz działu technicznego w zakładach produkcyjnych. Rozbudowana funkcjonalność systemu CMMS pozwala na zarządzanie zarówno parkiem maszynowym jak i całym majątkiem przedsiębiorstwa, dlatego rozwiązanie to często nazywane jest zamiennie jako EAM (Enterprise Asset Management) i oznacza zarządzanie infrastrukturą zakładu, do której należy m.in. infrastruktura techniczna, budynki, flota samochodowa itp.

Funkcjonalność systemu CMMS umożliwia:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji wszystkich prac Działu Utrzymania Ruchu
 • planowanie przeglądów, prac remontowych i konserwacyjnych
 • rejestrowanie i powiadamianie o występujących awariach, usterkach
 • rozliczanie zleceń awaryjnych, harmonogramowanych, planowanych, usterek, prac nieprodukcyjnych, TAGów, konserwacji, zaleceń, przezbrojeń
 • zarządzanie gospodarką magazynową narzędzi oraz części zamiennych
 • generowanie raportów oraz przeprowadzanie analizy w zakresie efektywności działań SUR
 • planowanie i kontrolę wykonania budżetu.

System CMMS wspomaga zarządzanie pracami Służb Utrzymania Ruchu w zakresie gospodarki remontowo – konserwacyjnej, magazynowej, zamówień. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji oraz prawidłowy obieg informacji pomiędzy Produkcją a Utrzymaniem Ruchu pozwala na poprawę efektywności pracy całego zakładu.

Korzyści z wdrożenia systemu klasy CMMS:

 • optymalne planowanie harmonogramów przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń
 • zmniejszenie ilości wystąpienia awarii oraz przestojów nieplanowanych
 • zmniejszenie czasu trwania przestojów
 • szybka reakcja na występujące awarie dzięki natychmiastowym powiadomieniom o awariach / usterkach
 • nadzór i kontrola przebiegu prac remontowych
 • zwiększenie efektywności pracowników Utrzymania Ruchu poprzez nadzór i ich kontrolę
 • kontrola nad stanem magazynowym części zamiennych
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji w zakresie działań SUR wykonywanych zgodnie z procedurami zachowania jakości
 • redukcja kosztów administracyjnych
 • możliwość generowania raportów oraz przeprowadzania analiz kosztów eksploatacji maszyn/ urządzeń/obiektów
 • zwiększenie rentowności przedsiębiorstw.