System CMMS

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems, co można przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują wydzielone, zorganizowane jednostki odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie.

Obecnie często można spotkać się również z określeniem EAM, które jest skrótem od Enterprise Asset Management, czyli zarządzaniem nie tylko wyposażeniem produkcyjnym (parkiem maszyn), ale całym fizycznym majątkiem przedsiębiorstwa, takim jak budynki, instalacje, infrastruktura techniczna, flota samochodowa, itp. Bardzo często pojęcia te są stosowane zamiennie ze względu na to, że większość dzisiejszych systemów CMMS w wyniku swojego rozwoju, posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, ale właśnie całym majątkiem firmy.

Oprogramowanie dla służb utrzymania ruchu, aby było użyteczne, musi posiadać pewien zestaw niezbędnych funkcji, do których zaliczymy:

 • możliwość prowadzenia rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich),
 • automatyczne rejestrowanie i powiadamianie o zdarzeniach (np. awariach, przestojach, wymianach),
 • zarządzanie gospodarką magazynową części zamiennych,
 • możliwość elektronicznego gromadzenia i przetwarzania dokumentacji,
 • możliwość generowania różnego rodzaju raportów, analiz i zestawień,
 • obsługę systemu poprzez urządzenia mobilne,
 • wsparcie planowania kosztów i budżetów.

Komputerowe wspomaganie utrzymania ruchu to szereg różnych elementów, które tworzą zgraną całość. Do najistotniejszych zaliczymy:

 • aplikację użytkownika do obsługi systemu (desktopowa, mobilna, przeglądarkowa, itp.)
 • serwer
 • bazę danych
 • elementy umożliwiające komunikację pomiędzy oprogramowaniem a maszynami (sterowniki, hosty, itp.)

Korzyści z wdrożenia

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia rozwiązania KMS Maintenance:

 • identyfikacja i analiza kosztów utrzymania ruchu
 • optymalizacja nakładów na utrzymanie majątku
 • redukcja zasobów magazynowych
 • efektywne zarządzanie personelem technicznym
 • osiągnięcie wysokiej sprawności systemów technologicznych
 • zmniejszenie awaryjności i innych zdarzeń nieplanowanych
 • optymalne wykorzystanie majątku
 • redukcja kosztów administracyjnych
 • zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa
 • integracja zarządzania utrzymaniem ruchu z istniejącymi w firmie systemami m.in. SAP, JD Edwards, SCALA, Oracle
 • zgodność z regulacjami branżowymi – np. GMP, FDA, HACCP