Statystyki i Raporty

Moduł Raporty dostarcza szeroką gamę raportów analitycznych służących do przetwarzania i prezentacji danych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki jednej z głównych cech systemu KPMS OEE jaką jest nieustanne gromadzenie danych pobieranych bez­pośrednio z linii produkcyjnych.

System umożliwia generowanie na żądanie lub automatycznie wg harmonogramu raportów prezentujących:

 • raporty OEE
 • współczynniki techniczne (przezbrojenia, regulacji, awarii, oczekiwania na mechanika, MTTR, MTTF, MTBF)
 • raport działu technicznego (obejmuje on wszystkie działania SUR dot. linii produkcyjnych i urządzeń)
 • czas pracy, wydajność, sprawność oraz efektywność pracy maszyn i urządzeń
 • awaryjność maszyn i urządzeń oraz przyczyn awarii
 • efektywność procesów w rozbiciu na stany linii
 • realizowane zlecenia
 • raporty zmianowe
 • raporty zdarzeń
 • raporty zbiorcze dla maszyny, operatora, produktu i zlecenia
 • raport przezbrojeń i konserwacji
 • raport zleceń.

KPMS OEE - Raport okresowy