KPMS Rozliczanie dedykowany jest przede wszystkim dla pracowników DT / UR i służy do szyb­kiego rozliczania zgłoszonych oraz przydzielonych zleceń. Jego f unkcjonalność pozwala na szybkie i intuicyjne przejęcie oraz zamknięcie zlecenia (np.: awarii, usterki, przeglądu) poprzez dodanie kluczowych informacji takich jak:

  • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • szczegółowy opis prac
  • dowolne załączniki (np. zdjęcia, nagrania)
  • wykonane czynności serwisowe (np. potwierdzenie realizacji checklisty przeglądowej)
  • określenie przyczyny awarii (dot. tylko awarii i usterek) umożliwiającej tworzenie statystyk awaryjności
  • wykaz zużytych materiałów i części zamiennych.

Formularze służące do rozliczania zleceń są zaprojektowane w taki sposób, aby wszyst­kie kluczowe dla technika informacje (szczegóły zlecenia, dokumentacja techniczna) były dostępne na jednym, maksymalnie dwóch formularzach, dzięki temu czas poświę­cony na obsługę systemu przez Pracowników Służb Utrzymania Ruchu jest ograniczo­ny do minimum, a wprowadzane dane pozwalają na wygenerowanie przekrojowych raportów umożliwiających zapoznanie się ze wskaźnikami MTTB, MTTR, MTBF, a także uzyskanie przekrojowych informacji m.in. na temat skali awaryjności (liczba, czas trwa­nia, powody, częstotliwość), czasu reakcji UR, kosztów realizacji napraw, przeglądów i remontów.

KPMS Rozliczanie umożliwia też szybką akceptację prac przez pracowników produkcji z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Dzięki modułowi KPMS Rozliczanie możliwa jest całkowita rezygnacja z dokumentacji papierowej.

KPMS Rozliczanie - wykaz zleceńKPMS Rozliczanie