KPMS Zamówienia jest narzędziem, które podobnie jak moduł magazynowy może być eksploatowane jako samodzielny system lub moduł wspierający działanie innych elementów systemu takich jak: zamówienia na materiały i części eksploatacyj­ne lub usługi serwisowe dla systemu CMMS, zamówienia na narzędzia i wyposażenie dla modułu KPMS NW, zamówienia na surowce i zasoby dla systemów MES lub APS. Niezależnie od powierzonej mu roli, komunikując się z innymi systemami i modułami, umożliwia generowanie zamówień na podstawie:

 • określonych w module magazynowym stanów minimalnych dla części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, odzieży roboczej czy surowców produk­cyjnych
 • zapotrzebowań złożonych przez pracowników
 • planu przeglądów i konserwacji
 • planu produkcji.

Moduł KPMS Zamówienia obejmuje swoją funkcjonalnością cały cykl procesu zaopa­trzenia:

 • od zgłoszenia zapotrzebowania
 • przez obsługę i nadzór nad procesem wieloetapowej akceptacji zamówienia z uwzględnieniem uprawnień do akceptacji różnych poziomów kosztowych
 • aż do zakupu i przyjęcia materiałów / części / wyposażenia / surowców na magazyn
 • uwzględniając powiadomienia (konieczność zamówienia części, spóźniająca się dostawa, dostępność zamówionych części w magazynie)
 • włączając w to komunikację z systemami ERP, obiegiem dokumentów i innych systemów zamówień
 • generowanie listy materiałów, części zamiennych, urządzeń wraz z informacją o stanie zapasów
 • składanie zapotrzebowania do zleceń (awarie, przeglądy) i bez powiazania z pracami technicznymi
 • szczegółowe dane zamawiającego wraz z przeznaczeniem (konkretny obiekt lub MPK)
 • automatyczne generowanie zapotrzebowania zakupu części i materiałów, których ilości spadły poniżej stanu minimalnego / maksymalnego
 • automatyczne generowanie zamówień na podstawie zbliżających się przeglądów
 • obsługę wieloetapowego procesu akceptacji zamówienia
 • generowanie i kontrola zamówień do dostawców.

Zamówienia wykaz zapotrzebowańGenerowanie zamówień wg potrzeb