Zlecenia produkcyjne

Moduł Zleceń Produkcyjnych używany jest do definiowania i zarządzania zleceniami produkcyjnymi realizowanymi na danej maszynie czy linii produkcyjnej. System KPMS OEE zapewnia następujące możliwości obsługi zleceń produkcyjnych:

 • definiowanie zleceń produkcyjnych bezpośrednio w systemie
 • tworzenie długookresowego planu produkcji z możliwością eksportu do pliku
 • import danych ze zintegrowanych systemów klasy ERP / APS, w wyniku którego w systemie KPMS OEE dostępne są kompletne dane zleceń pochodzące z systemu
 • import zleceń produkcyjnych z szablonów takich jak np. plik Excel.

Możliwa jest wymiana danych w zakresie zleceń produkcyjnych z takimi systemami ERP jak:

 • SAP, BAAN, IFS, Impuls, SCALA, MS Dynamics, Movex, JD Edwards, TETA i inne.

W ramach Ewidencji Zleceń można realizować następujące operacje:

 • rejestracja zleceń produkcyjnych
 • tworzenie długookresowego planu produkcji
 • import zleceń z plików np. Excel
 • import zleceń z systemu klasy ERP / APS
 • przeglądanie i filtrowanie zleceń
 • wycofanie (anulowanie) zleceń
 • podgląd historii zdarzeń występujących w trakcie produkcji
 • podgląd współczynników OEE dla zakończonych zleceń
 • podgląd Panelu Operatora dla zleceń realizowanych.

KPMS OEE - plan produkcji

Raporty do modułu Ewidencji Zleceń dostarczają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy zlecenie produkcyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem?
 • Ile było braków?
 • Jaki był czas realizacji tego zlecenia?
 • Jaka była wydajność podczas realizacji zlecenia?
 • Jakie statusy złożyły się na całkowity czas realizacji zlecenia?
 • Ile było awarii i jak długo trwały?
 • Ile było przezbrojeń i jak długo trwały?
 • Jakie były przyczyny spadku wydajności?