KPMS Zgłoszenia służy do zgłaszania incydentów (awarie, usterki) oraz prac technicznych (przezbrojenia, prace bieżące, zlecenia niezwiązane z produkcją, przekazanie zmiany, modernizacje, regulacje, naprawy w ruchu) do DT / UR. Drugą funkcją modułu jest umożliwienie śledzenia statusu realizowanych prac przez zlecającego (Dział Produkcji, kierownictwo, mistrzowie).

Zgłoszenia wprowadzane są z poziomu dedykowanego formularza WWW umożliwiają­cego określenie:

  • osoby zgłaszającej (domyślnie zalogowany użytkownik)
  • daty i godziny zgłoszenia (data dodania zgłoszenia)
  • lokalizacji i obiektu, którego dotyczy zgłoszenie (np.: urządzenie, linia produkcyjna, zbiornik, pomieszczenie, instalacja, wózek widłowy, wiertarka, manometr)
  • opisu problemu lub zakresu prac do wykonania
  • priorytetu
  • dowolnych załączników (np.: zdjęcia uszkodzenia, projekt, dokumentacja techniczna)
  • opcjonalnie: centrum serwisowego (np. mechanicy, elektrycy), kodu błędu, nr zlecenia produkcyjnego, wytwarzanego produktu, rodzaju awarii, przypisanych wykonawców, oczekiwanego terminu realizacji.

Po rejestracji każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer, system wysyła powiadomie­nia (SMS, email, smartfon) informujące kluczowe osoby (UR / DT, kierownictwo pro­dukcji) o dokonaniu zgłoszenia. W ramach modułu możliwy jest także dostęp do wyka­zu zleceń, z poziomu którego możliwe jest śledzenie jego realizacji i wgląd w szczegóły.

zgłoszenie zlecenia na produkcji ZGŁOSZENIE AWARII wykaz zleceń awaryjnych