Panel Kierownika Produkcji

Panel Kierownika Produkcji jest modułem adresowanym nie tylko do Kierownika Produkcji, ale także dla innych osób, które posiadają odpowiedni poziom uprawnień i są odpowiedzialne za nadzorowanie procesu produkcji. Zadaniem tego modułu jest dostarczenie użytkownikom skondensowanych, ale i szczegółowych informacji w prostej, odpowiednio zwizualizowanej formie. Przyjmuje on formę przekrojowego, możliwego do dostosowania ekranu, w którym system w czasie rzeczywistym prezen­tuje następujące informacje:

 • aktualny stan linii produkcyjnej lub maszyny
 • aktualne informacje na temat ilości wytworzonych produktów w podziale na produkty dobre, złe i braki (dane bezpośrednio z czujników umieszczonych na linii produkcyjnej)
 • przewidywany czas zakończenia partii
 • kluczowe wskaźniki np. OEE
 • efektywny czas pracy w podziale na zmiany, partie i czasy okresy produkcji w ujęciu graficznym i cyfrowym
 • podsumowanie czasowe dla poszczególnych stanów linii
 • wskaźniki awaryjności (ilość awarii, średni czas usuwania, średni czas pomiędzy awariami, średni czas pracy bezawaryjnej)
 • przegląd zleceń będących w produkcji (dla każdej linii)
 • podgląd bieżącego Panelu Operatora (prezentacja kluczowych danych z linii produkcyjnej/ urządzenia w czasie rzeczywistym)
 • informacje o aktualnej obsadzie operatorskiej.

KPMS OEE- PANEL NADZORU PRODUKCJI

Panel Kierownika Produkcji został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiać jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika i maksymalnie ułatwić interpre­tację prezentowanych w nim informacji. Jego cechy charakterystyczne to:

 • możliwość podglądu kilku linii w jednym oknie
 • możliwość zdefiniowania zakresu widocznych obiektów (linie, urządzenia) dla każdego użytkownika
 • funkcje dynamicznego przełączania pomiędzy liniami produkcyjnymi i ich elementami (maszyny i urządzenia)
 • funkcje przełączania na widok produkcji w ramach komórek organizacyjnych (np. produkcja, pakowanie) oraz lokalizacji (np. hala 1, hala 2, strefa zamknięta)
 • funkcja szybkiego przełączenia w tryb ogólnego podglądu maszyn (opcja szczególnie polecana w przypadku nadzorowania dużej ilości linii produkcyjnych)
 • graficzna prezentacja aktualnego statusu linii lub urządzenia (kolorystyka ustalana jest w ewidencji „Stany linii”)
 • dynamiczna prezentacja aktualnego statusu linii lub urządzenia w postaci migającej Diody
 • graficzna prezentacja współczynników OEE
 • graficzna prezentacja informacji ilościowych (produkty dobre, złe, braki)
 • graficzna prezentacja efektywności czasu pracy.

Panel Kierownika Produkcji dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest status maszyny?
 • Dlaczego ta maszyna nie pracuje?
 • Jaki jest bieżący współczynnik OEE maszyny?
 • Jakie są współczynniki OEE dla poszczególnych zmian i partii?
 • Jaki jest czas pracy maszyny?
 • Jaki jest status zlecenia realizowanego przez maszynę?
 • Dlaczego maszyna nie wykorzystuje maksymalnie swojej wydajności?