KPMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) jest modułem, który zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów związanych z ewidencją oraz kontrolą wszelkiego rodzaju przyrządów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Wyposażony jest w mecha­nizmy pozwalające na pełną ewidencję zdarzeń związanych z posiadaniem, lokalizacją, stanem technicznym urządzeń. Pozwala jednocześnie w prosty sposób zgromadzić w bazie danych wszystkie niezbędne informacje do prowadzenia kartoteki aparatury kontrolno-pomiarowej, a także jej grupowanie, sortowanie, filtrowanie i drukowanie w różnych ujęciach.

Kluczowe funkcje modułu to:

  • ewidencja przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej w wersji elektronicznej
  • nadzór nad przyrządami i aparaturą kontrolno-pomiarową
  • szybki dostęp do szczegółowych informacji o narzędziach i przyrządach (usterki przyrządów)
  • harmonogram przeglądów (kalibracja, legalizacja, sprawdzenie, adjustacja i inne)
  • powiadomienia o zbliżających się terminach przeglądów
  • powiadomienia o upływającym terminie kalibracji przyrządów i aparatury kotrolno-pomiarowej
  • archiwizacja informacji o przeprowadzonych przeglądach i badaniach
  • rejestrowanie wyników kontroli oraz wydruk świadectw kontroli
  • nadzór nad wypożyczeniem przyrządów (wydania / przyjęcia)
  • wystawianie i realizacja zleceń na badania.

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA