KPMS NW (Narzędziownia i Wyposażenie) to moduł, którego celem jest obsługa wszystkich zagadnień związanych z ewidencją narzędzi produkcyjnych, które stanowią oprzyrządowanie maszyn (piły, matryce) ,a także wyposażenia pracowników (narzędzia, odzież robocza i ochronna, wyposażenie stanowiska, środki higieny).

KPMS NW zapewnia obsługę wszystkich procesów oraz zdarzeń w obszarze narzędzi i wyposażenia pracowników, od zamówienia, przyjęcia na stan magazynowy, przez wydanie do eksploatacji z wykorzystaniem kodów kreskowych, weryfikację stanu wyposażenia na koncie pracownika, po likwidację.

Korzyści z wdrożenia KPMS NW:

 • zgromadzenie w jednym systemie całej wiedzy i ewidencji narzędzi produkcyjnych / wyposażenia pracowników (także w ujęciu wielozakładowym)
 • pełna ewidencja i wgląd w cykl życia narzędzi
 • pełna ewidencja i wgląd w historię wyposażenia pracowników
 • nadzór nad procesem eksploatacji narzędzi oraz wydania wyposażenia
 • kontrola nad przeglądami technicznymi narzędzi (automatyczne przypomnienia o zbliżającym się terminie przeglądu danego narzędzia)
 • kontrola stanów minimalnych / maksymalnych w magazynie narzędzi / wyposażenia
 • optymalizacja procesu składania zapotrzebowania i zamówień
 • panowanie i optymalizacja zakupów narzędzi / wyposażenia
 • redukcja nadwyżek na magazynie wyposażenia
 • kontrola kosztów zakupów i serwisu
 • ewidencja dostawców / producentów / serwisów narzędzi /wyposażenia
 • usystematyzowanie procesu wydania wyposażenia
 • szybki wgląd w stan wyposażenia pracownika
 • ułatwione wytypowanie aktualnego posiadacza sprzętu
 • możliwość korelacji zdarzeń w obszarze UR ze stosowanymi narzędziami
 • zminimalizowanie wpływu wadliwych lub złych jakościowo produktów na awarie i inne przestoje nieplanowane
 • możliwość włączenia narzędzi produkcyjnych w harmonogram przeglądów
 • minimalizacja ryzyka awarii wynikających z zastosowania złych jakościowo narzędzi
 • minimalizacja czasu i ilości przestojów wynikających ze stosowania wadliwych lub złych jakościowo narzędzi
 • minimalizowanie czasu poświęconego na przezbrojenia maszyn z zastosowania właściwych narzędzi oraz wyposażenia pracowników
 • podniesienie jakości produktów dzięki stosowaniu monitorowanych narzędzi
 • wsparcie w procesach audytów wraz z generowaniem niezbędnej dokumentacji
 • wsparcie dla systemów normatywnych i audytów jakościowych (ISO, GMP, HACCP, TPM)
 • szybka analiza zgromadzonych informacji dzięki użyciu gotowych zestawień i wbudowanych narzędzi raportowych.

KPMS NW - kartoteka asortymentowaKPMS NW - FILTROWANIE