KPMS Przezbrojenia to moduł umożliwiający zgłaszanie, powiadamianie, nadzór i realizację zadań związanych z przezbrojeniami urządzeń i linii produkcyjnych.

Główne funkcje modułu KPMS Przezbrojenia:

 • zgłoszenie przezbrojenia i powiadomienia – to narzędzie dedykowane dla osób zgłaszających potrzebę przezbrojenia (np. nadzór produkcji, operator), umożliwiające zarejestrowanie zlecenia i skutkujące automatyczną wysyłką powiadomień (SMS, email) przez system
 • wykaz przezbrojeń – to narzędzie dedykowane zarówno dla osób z obszaru produkcji do podglądu i weryfikacji aktualnego stanu realizacji prac w zakresie przezbrojeń, jak i pracowników SUR do delegowania zadań
 • realizacja i rozliczanie pracy – to narzędzie umożliwiające pracownikom SUR rejestrację czasu rozpoczęcia pracy nad przezbrojeniem (czas reakcji), raportowanie zakresu wykonanej pracy oraz zakończenia procesu przezbrojenia
 • raportowanie – to funkcjonalność umożliwiająca generowanie parametryzowanych raportów dot. przebiegu procesu przezbrojeń.

Korzyści z wdrożenia modułu KPMS Przezbrojenia:

 • przeniesienie komunikacji pomiędzy Działem Produkcji a Działem Technicznym na poziom systemu informatycznego
 • dostarczenie narzędzia do zgłoszeń potrzeby przezbrojeń wraz z automatycznymi powiadomieniami (SMS, email)
 • zapobieganie opóźnieniom i skróceni czasu reakcji dzięki automatycznemu systemowi powiadomień
 • możliwość ciągłej weryfikacji stanu realizowanych prac
 • nadzór nad procesem przezbrojeń
 • delegowanie i przydzielanie zadań w zakresie przezbrojeń
 • możliwość rejestrowania i raportowania zarówno przezbrojeń jaki poprawek operacji wykonanych wcześniej
 • możliwość powiązania z modułem KPMS Narzędziownia i Wyposażenie (szczególnie istotne, kiedy narzędzia są własnością kontrahenta)
 • możliwość raportowania przekroczeń i powodów ich wystąpienia
 • raportowanie całego procesu realizacji zadań na przezbrojenie.

Przezbrojenia Wykaz przezbrojeń Raport z przezbrojeń