Panel Operatora jest modułem adresowanym przede wszystkim do operatora oraz nadzoru produkcji, ale również dla innych osób, które posiadają odpowiedni poziom uprawnień systemowych.

W ramach Panelu Operatora realizowane są następujące operacje:

 • rozpoczęcie / zakończenie realizacji danego zlecenia produkcyjnego
 • rejestracja operatorów realizujących proces produkcji na danym urządzeniu / linii
 • wskazanie zmiany, na której przebiega proces produkcji
 • rejestracja antydatowana umożliwiająca wprowadzenie danych zlecenia z opóźnieniem czasowym
 • rozliczenie i zamknięcie zlecenia
 • manualna zmiana statusu linii produkcyjnej (m.in. regulacja, przezbrojenie, awaria, przegląd harmonogramowany, postój planowany / nieplanowany, kategoryzacja postojów, komentarze do procesu produkcji i incydentów)
 • automatyczna rejestracja stanu linii / urządzenia na podstawie danych ze sterownika
 • rejestracja czynności obsługowych i komentarzy
 • możliwość zdefiniowania akcji (np. automatyczne wygenerowanie zlecenia awaryjnego w systemie KPMS Maintenance czy wysłanie powiadomienia SMS o statusie linii produkcyjnej, np. o wystąpieniu awarii)
 • generowanie, potwierdzenie i wydruk raportu zmianowego i podsumowującego zlecenie
 • podgląd w szczegółowe dane przebiegu realizacji zlecenia produkcyjnego, tj. data godzina rozpoczęcia, zakończenia zlecenia, zmiana statusów linii
 • podgląd OEE w czasie rzeczywistym
 • szczegółowe statystki (OEE, czas pracy, efektywny czas prac, uzysk, strata, czasy sumaryczne poszczególnych stanów linii).
 • wybrane funkcje Panelu Operatora objęte obszarem krytyczności (GMP) dostępne są tylko dla użytkowników posiadających odpowiednio wysoki poziom uprawnień (Kierownik Produkcji lub inna osoba pełniąca funkcję nadzoru produkcji) oraz wymaga­ją odrębnego potwierdzenia. Do funkcji tych należą m.in.:
 • zmiana statusu linii
 • wprowadzenie komentarza dot. linii produkcyjnej, jej stanu czy konkretnego podzespołu (urządzenia)
 • zatwierdzenie raportu zmianowego
 • zatwierdzenie raportu zamknięcia zlecenia.

KPMS OEE - PANEL OPERATORA

Panel Operatora dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest powód przerwania produkcji?
 • Kto jest odpowiedzialny za aktualny stan maszyny?
 • Kto i kiedy wskazał zmianę statusu (awaria, przezbrojenie, regulacja, postój…) maszyny?
 • Ile czasu trwały czynności na maszynie (usunięcie awarii, regulacja, przezbrojenie…)?
 • Jaka jest aktualna wielkość produkcji?
 • Ile braków stwierdzono?
 • Przez jak długi czas maszyna znajdowała się w poszczególnych statusach?
 • Co aktualnie dzieje się na danej linii / urządzeniu?