KPMS Magazyn jest narzędziem, które może być eksploatowane jako sa­modzielny system magazynowy lub moduł wspierający działanie innych elementów systemu KPMS takich jak: magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyj­nych dla systemu CMMS, magazyn surowców i zasobów produkcji dla systemu MES lub APS czy magazyn narzędzi lub wyposażenia dla modułu KPMS NW. Niezależnie od roli jaką mu powierzymy, moduł KPMS Magazyn umożliwia:

 • pracę wielomagazynową wraz z obsługą kodów kreskowych / QR
 • pełną ewidencję części, narzędzi, wyposażenia czy surowców z uwzględnieniem wykazu stanów bieżących oraz minimalnych i maksymalnych
 • rejestrację i dokumentację przyjęć i wydań z magazynu (PZ, RW, MM, WZ, PM, kompletacja, dekompletacja)
 • rezerwację części i zasobów na potrzeby realizacji konkretnych zadań
 • elektroniczną dokumentację zasobów (rysunki, katalogi, zdjęcia, schematy, filmy i inne)
 • inwentaryzację z wykorzystaniem kodów kreskowych / QR lub tradycyjnych arkuszy spisowych
 • raportowanie (stany, przyjęcia, wydania)
 • powiązanie ze zleceniami produkcyjnymi, awariami, przeglądami, modernizacjami, pracownikami
 • współpracę z systemami zamówień w zakresie przekazywania alertów o osiągniętych stanach minimalnych, braku rotacji oraz zgromadzonej dokumentacji indeksów
 • współpracę i wymianę danych z innymi systemami magazynowymi / ERP (SAP, MS Dynamics AX) oraz magazynkami automatycznymi / wysokiego składowania.

KPMS Magazyn to narzędzie, które może wspomagać zarządzanie magazynem tech­nicznym i / lub magazynkami podręcznymi. Na podstawie danych archiwalnych, mini­malnych / maksymalnych stanów magazynowych czy zaplanowanych zadań, istnieje możliwość określania braków w magazynach i automatyczne przesyłanie wyznaczone­mu pracownikowi listy towarów do zamówienia od dostawców.

KPMS Magazyn umożliwia m.in.:

 • monitorowanie przepływu części
 • rezerwację materiałów / części dla zatwierdzonych zleceń
 • monitorowanie stanów magazynowych, określanie zapasów minimalnych i maksymalnych, a także alarmowanie o ich przekroczeniu
 • dostęp do informacji o dostawcach, producentach, serwisach oraz kontaktach serwisowych
 • przeprowadzenie inwentaryzacji także z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych
 • zarządzanie dokumentami magazynowymi
 • dokumentowanie obrotu magazynowego
 • analizę stanów magazynowych na podstawie raportu ABC / XYZ.

W sytuacjach, gdy firma posiada wiele rozproszonych magazynów, moduł w łatwy sposób umożliwia śledzenie stanów magazynowych, wydania z magazynów czy pla­nowane dostawy. Standardowo udostępniane są również rozbudowane statystyki i raporty dotyczące wydań, przyjęć, pozwalające na bieżącą analizę sprawności funk­cjonowania magazynu i wytypowanie części niskorotujących.

Moduł magazynowy jest w pełni integrowalny z czytnikami i drukarkami kodów kre­skowych oraz z zewnętrznymi systemami klasy ERP (m.in. SAP, BAAN, IFS, Impuls, SCALA, MS Dynamics, Movex, JD Edwards, TETA, …).

Kartoteka asortymentowa magazynu

KPMS SMART - STAN MAGAZYNU                   KPMS SMART - WYBÓR MAGAZYNU KPMS SMART - ZAŁĄCZNIKI