KPMS SMART

KPMS SMART jest rozwiązaniem dedykowanym dla użytkowników smartfonów, dzięki któremu niezależnie od miejsca i dostępności komputerów, mają oni dostęp do danych systemu. Aplikacja mobilna umożliwia m. in.:

  • natychmiastowe powiadomienia o kluczowych zdarzeniach takich jak awarie i usterki
  • szybki wgląd w listę zleceń do realizacji (awarie, przeglądy, prace zlecone)
  • przekazywanie prac podległym pracownikom
  • raportowanie czasu pracy (także w trybie offline)
  • raportowanie wykonanych prac
  • raportowanie zużytych części i materiałów
  • wgląd w stany magazynowe
  • raportowanie zużytych części zamiennych
  • podgląd stanu maszyn i urządzeń
  • podgląd statystyk produkcji i UR.