AKTUALNOŚCI

Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego bieżącą działalność Wydziału Zaopatrzenia. System służy do obsługi przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej. Czytaj więcej

Firma Komtech Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie modyfikacji systemu KPMS Maintenance – Komtech Production Maintenance System w zakresie opracowania mechanizmów zarządzania danymi oraz modyfikacji zleceń planowanych. Wdrożenie systemu KPMS Maintenance umożliwiło Czytaj więcej

Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS AKP (obecnie KPMS -Komtech Production Maintenance System), zarządzającego aparaturą kontrolno – pomiarową. WZL to wiodąca firma z branży lotniczej, oferująca usługi dla Lotnictwa Sił Zbrojnych w Czytaj więcej

Firma Komtech Sp. z o.o. podpisała umowę serwisową dla systemu informatycznego w zakresie  bieżącej obsługi sytemu oraz jego okresowych aktualizacji. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ jest urzędem miejskim m. st. Warszawy, który obsługuje mieszkańców Czytaj więcej

Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę serwisową dla systemu  nadzorowania budowy trakcji elektrycznych. Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Działalność firmy obejmuje Czytaj więcej

Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę w zakresie obsługi serwisowej systemu KPMS -Komtech Production Maintenance System.

Ergis Sp. z o.o. to polski producent przemysłu chemicznego, w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC, PET i PE. Zakład w Wąbrzeźnie
Czytaj więcej

Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę dotyczącą bieżącej obsługi serwisowej systemu ewidencjonowania odzieży roboczej ,środkami higieny pracowników , ewidencjonowania wyposażenia firmy (m.in. sprzęt komputerowy) i innych systemów funkcjonujących w Elektrownia Kozienice S.A.

Czytaj więcej