Proseat mając na celu poprawę jakości i efektywności pracy Utrzymania Ruchu, podjął decyzję o wdrożeniu systemu klasy CMMS, który dzięki swojej funkcjonalności będzie wspierał proces zgłaszania awarii, planowania harmonogramów przeglądów, prowadzenia ewidencji i kontroli magazynu technicznego.

System KPMS Mainteanance wspiera firmę podczas przeprowadzanych auditów, generując niezbędne raporty i analizy danych.

System KPMS Maintenance umożliwił:

  • przejście na elektroniczne prowadzenie ewidencji wszystkich pracowników, maszyn, urządzeń oraz obiektów,
  • sprawną obsługę magazynu w zakresie nadzoru i kontroli stanów magazynowych, składania zamówień, a także rozliczania ich,
  • za pomocą modułu KPMS NW (Narzędziownia i Wyposażenie), prowadzenie pełnej rejestracji narzędzi produkcyjnych począwszy od zamówień, zakupów, eksploatacji, serwisu oraz likwidacji,
  • automatyczne generowanie raportów m.in: MTTR (Średni Czas Usuwania Usterek), MTBF (Średni Czas Pomiędzy Usterkami),
  • poprawę organizacji pracy UR i Produkcji.