W ramach dalszej współpracy, Komtech podpisuje umowę, której celem jest opracowanie i napisanie aplikacji  Solaris Specification. System ma ułatwić użytkownikowi prowadzenie dokumentacji produktowej za pomocą tzw. kreatora produktu ze szczegółową instrukcją.  W każdym momencie pracownik może ją zapisać w bazie danych i wrócić w późniejszym czasie do kontynuowania swojej pracy. Ponadto użytkownik będzie mógł śledzić wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone przez osoby pracujące nad  danym projektem. W rezultacie system umożliwi wygenerowanie pliku PDF wraz z niezbędną dokumentacją dla nowego produktu.