Komtech podpisał umowę  na wdrożenie systemu KPMS Maintenance, wspierającego zarządzanie Utrzymaniem Ruchu.

FORTACO JL Sp. z o.o.  to firma , która produkuje na rynki globalne podzespoły do maszyn budowlanych, konstrukcje spawane, chłodnice, kabiny do maszyn budowlanych; a także oferuje usługi w zakresie obróbki.

Szeroki wachlarz funkcjonalności systemu KPMS Maintenance umożliwia:

  • prowadzenie ewidencji pracowników, maszyn, urządzeń, części zamiennych oraz materiałów,
  • zarządzanie zleceniami awaryjnymi, harmonogramowanymi i planowanymi,
  • nadzór nad magazynkami podręcznymi oraz magazynem technicznym (KPMS MAGAZYN),
  • nadzór nad aparaturą kontrolno – pomiarową (KPMS AKP), która zapewnia zarządzanie i kontrolę nad narzędziami i aparaturą,
  • Zgłoszenia awarii (KPMS Zgłoszenia) z poziomu dostępnej przeglądarki, co znacznie skraca czas reakcji na realizację zlecenia,
  • prowadzenie ewidencji narzędzi produkcyjnych i wyposażenia pracownika (KPMS NW),
  • Zgłoszenia awarii z urządzenia mobilnego (KPMS SMART),
  • raportowanie – automatyczne generowanie raportów i analiz awaryjności i urządzeń, przebiegu realizacji prac technicznych, kosztów realizacji prac itp.

Wdrożenie systemu znacznie poprawiło prace w służbach Utrzymania Ruchu. Użytkownicy mają łatwy dostęp do dokumentacji technicznej, zlecenia są szybciej rozdysponowane pomiędzy pracowników. Zmniejszyły się koszty poniesione na SUR, a także poprawiła się efektywność pracy pracowników.