Komtech podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS SKO (Sprzęt Komputerowy i Oprogramowanie), który wspomaga proces wypożyczania i logistyki sprzętu oraz jego centralizację.

HERKULES S.A. jest dostawcą usług sprzętowych  w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych. Firma świadczy również usługi budowlano-montażowe związane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych, obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych. Ponadto produkuje prefabrykaty strunobetonowe oraz kontenery żelbetowe.

W celu poprawienia jakości oferowanych usług firma wdrożyła system KPMS SKO, który umożliwił wprowadzenie elektronicznej ewidencji sprzętu oraz wyposażenia, a także  obsługę zgłoszeń serwisowych.