Komtech podpisał umowę serwisową w zakresie obsługi  systemu KPMS Maintenance, wspierającego zarządzanie Utrzymaniem Ruchu.

Saint- Innovative Materials Polska oddział Glass to międzynarodowa grupa zajmująca się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją szkła.

Saint Gobain postanowił wdrożyć system dla Utrzymania Ruchu w celu poprawy organizacji pracy działu. KPMS umożliwił zintegrowanie całej infrastruktury firmy w jednym systemie, które wcześniej były zapisywane w  MS Access i MS Excel. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mają dostęp do niezbędnej szczegółowej dokumentacji potrzebnej do wykonywania zleconych prac, czy też do analiz finansowych.

Ponadto została przeprowadzona integracja systemu KPMS z funkcjonującym systemem SAP w zakresie gospodarki magazynowej, co ułatwiło przekaz informacji o częściach zamiennych niezbędnych przy usuwaniu awarii.

Zastosowano również moduł KPMS Zgłoszenia, który w Saint Gobain zgłaszany jest przez pracowników produkcji z przeglądarki internetowej dla służb utrzymania ruchu. Moduł pełni również funkcję informacyjną dla pracowników produkcji o statusie realizacji zgłoszenia.

System wspiera działalność prewencyjną w obszarze planowania przeglądów, remontów i  konserwacji obiektów.

Oprócz sporządzania bieżących analiz i raportów, system KPMS generuje również szczegółowe raporty potrzebne do przeprowadzanych auditów w firmie.

Wdrożenie systemu KPMS Maintenance wspiera nadzór i kontrolę nad pracownikami oraz nad przebiegiem realizowanych prac technicznych.