Firma Komtech podpisuje umowę na wdrożenie systemu KPMS Maintenance.

WOK Sp. z o .o. Sp. k.  to kolejny znany na polskim rynku producent tektury falistej, opakowań kartonowych z nadrukiem offsetowym i fleksograficznym. W wyniku ciągłego rozwoju firmy, podjęto decyzję o wdrożeniu na 5 liniach produkcyjnych systemu dla Utrzymania Ruchu, który umożliwi  prowadzenie ewidencji, analizowanie zdarzeń awaryjnych oraz planowanie harmonogramów przeglądów. W celu sprawnego przepływu niezbędnych danych system KPMS Maintenance został zintegrowany z systemem klasy MES PC Topp  w zakresie zgłaszania awarii i usterek (KPMS Zgłoszenia) oraz automatycznego informowania o sprawnej linii produkcyjnej.

W celu poprawy jakości pracy pracowników technicznych firma wykorzystuje również moduł KPMS Rozliczanie z poziomu przeglądarki, co umożliwia sprawną obsługę zleceń. W efekcie wdrożenia system przyczynił się do  poprawy organizacji pracy w zakładzie, skrócił czas poświęcony na szukanie dokumentów (ewidencja elektroniczna), a także znacznie uprościł sporządzanie raportów.