Wdrożenie systemu KPMS Maintenance (Komtech Production Maintenance System).

Fabryki Mebli „FORTE”  to jeden z największych w Europie producentów mebli. FORTE  posiada w Polsce 4 zakłady produkcyjne: w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz w Hajnówce. We wszystkich lokalizacjach został wdrożony system do  Utrzymania Ruchu KPMS Maintenance (Komtech Production Maintenance System).

W ramach realizowanej umowy firma korzysta z modułu:

  • KPMS Zgłoszenia, który służy do szybkiego zgłaszania awarii i usterek z poziomu przeglądarki do systemu KPMS Maintenance. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas oczekiwania na usunięcie awarii znacznie się skraca, pracownicy mają możliwość wglądu do zleceń, a przy tym usprawniony zostaje proces komunikacji pomiędzy Produkcją a Utrzymaniem Ruchu.
  • KPMS NW (Narzędziownia i Wyposażenie), który umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji narzędzi produkcyjnych, stanowiących oprzyrządowanie maszyn. Dodatkowo prowadzona jest weryfikacja, gdzie dane narzędzia się znajdują, jakie są ich koszty związane z eksploatacją.

Ponadto system KPMS Maintenance został zintegrowany z funkcjonującym już w zakładach systemem SAP na płaszczyźnie magazynu, gdzie przekazywane są informacje o kosztach zużytych materiałów i części, a także monitorowane i kontrolowane są minimalne stany magazynowe.

System KPMS Maintenance został również zintegrowany z systemem 3TEC w zakresie monitoringu maszyn i urządzeń, co umożliwia realizację  przeglądów na podstawie ich czasu pracy.