W ramach wieloletniej współpracy została podpisana umowa serwisowa dla sytemu PROWIZJE. Umowa zapewnia bieżącą obsługę systemu wraz z aktualizacjami dla firmy na terenie Polski oraz dla oddziału na Litwie, Łotwie i Estonii.