Podpisana zostaje umowa w zakresie migracji systemu PROWIZJE na bazę MS SQL. W ramach zawartej umowy Komtech opracował nowe struktury słowników baz danych, tabel danych prowizyjnych. Ponadto skonfigurowane zostało środowisko Magic do pracy z bazą MS SQL. Rozdzielona została  baza danych na Compensa PL i Compensa Baltic, obejmująca oddziały na Litwie, Łotwie i w Estonii. Opracowana została  dokumentacja techniczna, która określa strukturę tabel baz danych.