Podpisana została umowa na wdrożenie systemu KPMS Maintenance z firmą Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A., spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Głównym celem planowanego rozwiązania, które było kluczowe we wdrożeniu była ewidencja narzędzi w wypożyczalni oraz wszystkie z tym związane funkcjonalności, tak aby można było panować nie tylko nad narzędziami, ale też mieć monitoring gdzie i do kogo i na jaki okres one trafiają. Nie bez znaczenia była tutaj skala i liczba urządzeń, która przekracza obecnie 20 tysięcy różnych narzędzi.

Dodatkowym celem jakie postawiła firma jest wdrożenie systemu  KPMS Maintenance mający na celu poprawę efektywności pracy Działu Utrzymania Ruchu.  System zapewnia zgłaszanie awarii z poziomu przeglądarki www, a jednocześnie umożliwia podgląd i kontrolę stanu prac serwisowych. Moduł przyczynił się do poprawy komunikacji pomiędzy Produkcją a Utrzymaniem Ruchu, co znacznie  skróciło czas reakcji na usunięcie awarii/ usterki.

W ramach projektu jest integracja z kioskami do zgłoszeń. Firma zapewnia import danych do systemu.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego jest przedsiębiorstwem polskiego przemysłu lotniczego od 1952 Należy do grupy i jest spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej.