Komtech podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS Maintenance z Zakładem Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp.  z o.o. Głównym celem wdrożenia systemu było usprawnienie oraz wsparcie Służb Utrzymania Ruchu w zakresie planowania przeglądów i konserwacji maszyn, czy zgłaszania awarii i usterek na produkcji. Dostarczone funkcjonalności mają na celu zmniejszenie liczby występujących awarii, co znacznie skraca czas oraz koszt postojów maszyn. Istotnym aspektem podczas wdrożenia była narzędziownia, dlatego dostarczony został moduł KPMS NW, który wspiera zarządzanie narzędziownią. Funkcja zapewnia prowadzenie zautomatyzowanej ewidencji, a także pełną kontrolę nad procesem eksploatacji narzędzi, co minimalizuje koszty związane z nadwyżkami na magazynie.

System dostarcza szeroki wachlarz raportów i wskaźników m.in. : awaryjności maszyn, przebiegu realizacji prac technicznych, MTTR, MTTF, MTBF, OEE itp., które są pomocne podczas podejmowania strategicznych decyzji w obszarze Działu Utrzymania Ruchu.

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp.  z o.o. zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu  mięsnego, owocowo-warzywnego, metalowego oraz do produkcji opon.