Firma Komtech Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie modyfikacji systemu KPMS Maintenance – Komtech Production Maintenance System w zakresie opracowania mechanizmów zarządzania danymi oraz modyfikacji zleceń planowanych. Wdrożenie systemu KPMS Maintenance umożliwiło wprowadzenie elektronicznej ewidencji prac w obrębie Służb Utrzymania Ruchu, a jednocześnie odejście od dokumentacji papierowej. Ponadto  system ułatwił komunikację pomiędzy Produkcją i Służbami Utrzymania Ruchu, co znacznie skróciło czas oczekiwania usunięcie usterki/awarii.  Polfa Pabianice  S.A. z jest jedną z największych firm farmaceutycznych działających na terenie Polski i jednym z najstarszych producentów leków na świecie. Są one wytwarzane według  ściśle określonych wymagań oraz norm jakościowych, co jest potwierdzone posiadanymi certyfikatami GMP. Wdrożony System KPMS  został zwalidowany zgodnie z wymogami GAMP 4, GAMP 5, co zapewnia gwarancję jakości oferowanych przez PZF Polfa produktów.