Komtech podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS Maintenance, który wspiera prace Służb Utrzymania Ruchu.

System usprawnił prace SUR w zakresie prowadzenia ewidencji maszyn i urządzeń, a także planowania harmonogramów przeglądów.

Firma korzysta również z modułu do zgłaszania awarii umożliwiający zgłaszanie awarii/ usterek z poziomu przeglądarki www. Dzięki temu użytkownik ma możliwość na szybkie zgłaszanie zleceń awaryjnych z dowolnego miejsca zakładu, co znacznie skróciło czas przestoju maszyn produkcyjnych, a jednocześnie wyeliminowało nadmiar gromadzonej dokumentacji.

System KPMS umożliwia generowanie raportów, a także niezbędnych wskaźników, które pozwalają podejmować bardziej trafne decyzje co do dalszych działań działu Utrzymania Ruchu.

Spółdzielnia Mleczarska „OSTROŁĘKA” to oddział SM w Piątnicy. Jest to jeden z wiodących zakładów w Polsce zajmujący się przetwórstwem wyrobów mleczarskich takich jak: serki wiejskie, śmietany, serki śmietankowe oraz twarogi.