Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę serwisową dla systemu  nadzorowania budowy trakcji elektrycznych. Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Działalność firmy obejmuje m.in. kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych, budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem, budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania, kompleksową realizację (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp. budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych, budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej.