Firma Komtech zawarła umowę zapewniającą  bieżącą obsługę systemu KPMS Maintenance w zakresie zarządzania Utrzymaniem Ruchu wraz z jego okresowymi aktualizacjami.

Polfa Tarchomin S.A. to najstarsza firma z branży farmaceutycznej w Europie, która zajmuje się produkcją antybiotyków, leków przeciwgruźliczych, insuliny ludzkiej, leków psychotropowych, czy leków dermatologicznych, a także leków na receptę wykorzystywanych najczęściej w szpitalach.

Zakład zlokalizowany w Warszawie,  został wyposażony w system do zarządzania Utrzymaniem Ruchu KPMS Maintenance (Komtech Production Maintenance System). Został on zintegrowany z funkcjonującym już systemem SAP w zakresie magazynu, gdzie ma miejsce wymiana danych dotyczących materiałów oraz części zamiennych. Ponadto cała infrastruktura zakładu została zintegrowana w jednym systemie, co umożliwiło przejście z formy papierowej dokumentów na ewidencję elektroniczną. Jest to pomocne przy planowaniu i harmonogramowaniu przeglądów, które system generuje automatycznie.

Ze względu na specyfikę branży farmaceutycznej firma korzysta z modułu KPMS AKP (Aparatura Kontrolno – Pomiarowa), który zapewnia pełną automatyzację procesów dotyczących ewidencji i kontroli narzędzi oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.

System zapewnił również dokładne i szczegółowe analizy na potrzeby firmy dzięki raportowaniu, które dostarcza niezbędnych raportów na temat efektywności pracy maszyn, częstotliwości występowania awarii, czy kosztów funkcjonowania Służb Utrzymania Ruchu.