Podpisanie umowy serwisowej na system KPMS Maintenance.  Umowa zapewnia wsparcie w zakresie eksploatacji systemu wraz z ich okresowymi aktualizacjami.